รายงาน

1.รายงานการเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

2.รายงานผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยระบบ EMS

3.รายงานอัตรารอดชีวิตผู้ป่วย OHCA

4.รายงานอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่มีค่า Ps score มากกว่า 0.5

5.รายงานอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย TBI

6.รายงานอัตราของผู้ป่วย trauma triage (สำหรับ รพ. ระดับ A,S,M1)

No records found