ข้อมูลภูมิศาสตร์

ประชากร (1,3) = 1,342,175 [1,321,667]+[20,508]

ความถูกต้อง CID = 1,342,175 [20,508]+[1,321,667]

หมู่บ้านรับผิดชอบ

VidVilname
ไม่พบผลลัพธ์

ปริมาณข้อมูล