การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่
ครั้งที่ 7/2559
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
Unsplashed background img 2


กำหนดการประชุม สป.สัญจร (Update 26 ก.ค.)

กำหนดการ รองนายกรัฐมนตรี (Update 25 ก.ค.)

ดาวน์โหลดเอกสาร


สอบถาม/แจ้งปัญหา